Aktuality

Aktuality

26.06.2019

Štrnáste kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Štrnáste kolo kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov, bolo uzatvorené 26.6.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 500 000 €.

25.06.2019

Štrnáste kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Štrnáste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

21.06.2019

V 13. kole získali poukážky na slnečné kolektory takmer všetci žiadatelia

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 13. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 413 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Poukážky získali takmer všetci žiadatelia.

18.06.2019

Trináste kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Trináste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

18.06.2019

Trináste kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Trináste kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 700 000 €.

13.06.2019

V 12. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 154 poukážok

V 12. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 154 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

12.06.2019

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 12.6.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 400 000 €.

11.06.2019

Dvanáste kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

07.06.2019

Na tepelné čerpadlá bude v júlovom kole k dispozícii 1,5 milióna €

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 11. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 341 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Aj vzhľadom na pretrvávajúci záujem o inštaláciu čerpadiel navýšila sumy vyčlenené na nasledujúce dve kolá.

04.06.2019

Jedenáste kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Jedenáste kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 1 000 000 €.

späť hore