Aktuality

Aktuality

17.04.2019

V 5. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 476 poukážok

O príspevky v 5. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 16. apríla 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po 7 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.

16.04.2019

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Piate kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 800 000 €.

11.04.2019

Vo štvrtom kole projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala 314 poukážok

Vo štvrtom kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 314 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

10.04.2019

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 10.4.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 800 000 €.

09.04.2019

Štvrté kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky. Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 800 000 € alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami

09.04.2019

Ako môžu poukážky využiť bytové domy v oblastiach, kde je systém centralizovaného zásobovania teplom

S cieľom upozorniť bytové domy na inštalácie solárnych kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré nemôžu byť podporené z projektu Zelená domácnostiam II, vydala SIEA s účinnosťou od 11. apríla 2019 aktualizáciu všeobecných podmienok podpory.

04.04.2019

V 3. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 265 poukážok

V 3. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 265 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Kolo bolo uzatvorené po necelých 4 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.

02.04.2019

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Tretie kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 800 000 €.

28.03.2019

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam II môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká. Informácie o nich sú k dispozícii na stránke projektu.

28.03.2019

V 2. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 585 poukážok

V 2. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Kolo bolo uzatvorené po 40 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.

späť hore