Dotácie a certifikáty
Štátna dotácia - projekt Zelená domácnostiam
viac
ON-GRID systém – sieťová elektráreň

ON-GRID systém

Sieťová elektráreň

Hybridný systém

Hybridný systém

Záloha energie v batériách

Ostrovný systém

Ostrovný systém

Pre miesta bez elektrickej energie

Ohrev TUV

Ohrev TUV

Ohrem vody fotovoltalikou


Aktuality

21.05.2019

Deviate kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Deviate kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 700 000 €.

16.05.2019

V ôsmom kole projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala 189 poukážok

V ôsmom kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 189 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

15.05.2019

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 15.5.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 800 000 €.

14.05.2019

Ôsme kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky. Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 800 000 € alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami

späť hore