Dotácie a certifikáty

Ako získať poukážku na dotáciu?

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. 

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:

  1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,

  2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,

  3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

 

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

 

 Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl v 2. štvrťroku budú zverejnené v najbližších mesiacoch.

 

Kolo  Dátum Zariadenie

Alokácia

BSK(€)

Alokácia mimo BSK (€)

Odhad  počtu poukážok

Vydaný počet poukážok Termin rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018

elektrina

  1 650 000 581  588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo   2 350 000 1163  1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000    350   29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly na biomasu*   2 350 000 1567   12.4.2018 13.6.2018
 22. 10.4.2018** elektrina   1 650 000 581   10.5.2018  10.7.2018
 23. 17.4.2018** teplo   2 350 000 1163   17.5.2018 17.4.2018
  od 5/2018** teplo   2 850 000***     17.5.2018 17.4.2018

Spolu

770 000 13 200 000        
 

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

* V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v správe vydanej 21.12.2017.

** Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.

*** Výška zostávajúcich prostriedkov pre kolá od mája 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery vyžitia už vydaných poukážok.


Kolo

Dátum

Zariadenie

Alokácia BSK (€)

Alokácia   mimo BSK      (€)

Odhad počtu poukážok

Vydaný počet poukážok

Termín rezervácie

Podanie žiadosti o preplatenie do

6.

4.4.2017

teplo

 

2 000 000

980

992

4.5.2017

4.7.2017

7.

18.4.2017

elektrina*

 

1 000 000

366

339

18.5.2017

18.7.2017

8.

2.5.2017

teplo

 

1 500 000

735

767

1.6.2017

2.8.2017

9.

16.5.2017

elektrina**

 

900 000

330

306

15.6.2017

16.8.217

10.

23.5.2017

teplo

1 200 0001

 

588

490

23.6.2017

24.8.2017

11.

30.5.2017

teplo

 

1 100 000

539

561

29.6.2017

30.8.2017

12.

27.6.2017

teplo

 

1 100 000

539

559

27.7.2017

27.9.2017

13.

11.7.2017

elektrina***

 

900 000

330

316

10.8.2017

11.10.2017

14.

8.8.2017

teplo

 

1 100 000

539

525

7.9.2017

8.11.2017

15.

19.9.2017

teplo

 

2 000 000

980

1017

19.10.2017

19.12.2017

16.

10.10.2017

elektrina

 

950 000

348

 

9.11.2017

10.1.2018

17.

17.10.2017

teplo

 

1 250 000

612

 

16.11.2017

17.1.2018

Spolu

1 200 000

13 800 000

6 886

 

 

 

 

 

AKO VYPLNIŤ ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

Podrobný postup pri vypĺňaní poukážky je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. Manuál bol 29. 3. 2017 aktualizovaný.

Na stiahnutie:   Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam V5.pdf

Ďalšie kolá budú vyhlásené podľa Harmonogramu plánovaných kôl.

 Upozornenie:
Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len počas vyhláseného kola.

späť hore