Možnosti FVE

Hybridný systém

Hybridný systém v sebe kombinuje aj batérie ( akumulátory ), kde je prebytočná energia uskladňovaná na základe toho ako domácnosť spotrebuje energiu. V prípade že máte počas dňa prebytky energie, je toto riešenie pre Vás vhodné. Hybrid Systém

Hybridný systém vyrovnáva celodennú spotrebu vyrobenej energie inteligentnejšie a dokáže Vám poskytnúť vyššiu energetickú využiteľnosť. Tento typ systému je vhodný aj na miestach kde sú časté energetické výpadky z distribučnej sieti, taktiež jeho výhoda je v tom že zabraňuje prepúšťaniu prebytkov do distribučnej siete.

Tento systém je však v porovnaní s klasickým ON-Grid systémom drahší a vhodný do domácnosti, kde je denná spotreba nestabilná. Tento systém je viac sofistikovaný ako Sieťová elektráreň, nakoľko v sebe obsahuje viac zariadení potrebných pre jeho správne fungovanie a so širokou možnosťou nastavení.

Ako každý systém, aj hybridný si vyžaduje určitú finančnú investíciu. No vzhľadom na to že v tomto systéme sú zahrnuté aj akumulátory, nabíjače a je prácnejší na zapojenie, tak jeho cena je v porovnaní s ostatnými systémami oveľa vyššia.

Aké typy hybridných systémov inštalujeme ?

  1. Najčastejším hybridným systémom je nastavenie hybridného meniča do stavu kedy je neustále podporovaná fotovoltaická energia a energia uskladnená v batériách. V tomto type systému nikdy nedochádza k prepúšťaniu prebytočnej energie do distribučnej sústavy (ďalej len DS ). Pri tomto type systému je taktiež potrebné žiadať o stanovisko k rezervovanej kapacite u distribúcie. Systém  však pracuje na princípe OFF-Grid (ostrovnej prevádzky ) a dopĺňa energiu len jedným smerom a to zo siete do domu. V prípade nedostatkov energie v akumulátoroch a na paneloch hybridný menič zapína v sebe inštalovaný nabíjač, ktorý dodáva potrebnú energiu do rodinného domu a späť do batérií (v určitom časovom rozhraní), aby ich ochránil pred dlhodobým vybitím.

 

  1. Druhým hybridným systémom je taktiež rozšírená o možnosť doplnenia sieťového meniča typu ON-Grid, do ostrovnej prevádzky, kedy znova dochádza k samostatnej práci ON-Grid meniča. Všetka prebytočná energia bude presunutá do batérií alebo do rodinného domu, bez toho aby ON-Grid menič prepúšťal energiu do DS.V tomto prípade je potrebné inštalovať digitálny merač spotreby energie z DS, aby hybridný menič vedel zabrániť prepúšťaniu energie von do DS.

 

Čo všetko je súčasťou dodávky hybridnej elektrárne ?

Naša spoločnosť realizuje kompletné zapojenie Hybridnej fotovoltaickej elektrárne na kľúč. V tomto type systému je možné žiadať aj o dotácie na kapacitu batérií do max. 5 kWh.

Výhody:

Nevýhody:

Náročnejšia inštalácia elektrických zariadení.

Zaujali sme Vás?
Požiadajte o cenovú ponuku
ON-GRID systém – sieťová elektráreň

ON-GRID systém

Sieťová elektráreň

Hybridný systém

Hybridný systém

Záloha energie v batériách

Ostrovný systém

Ostrovný systém

Pre miesta bez elektrickej energie

Ohrev TUV

Ohrev TUV

Ohrem vody fotovoltalikou

späť hore