Aktuality

Aktuality

14.06.2018

V pilotnom projekte Zelená domácnostiam budú už len dve kolá

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom 25. kole budú 26. 6.2018 k dispozícii 3 milióny €. Posledné dve kolá pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sú určené pre inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

28.05.2018

V špeciálnom 24. kole SIEA vydala 1249 poukážok

V špeciálnom 24. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1249 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel v mimobratislavských regiónoch. Vydané boli poukážky v celkovej hodnote 3 177 214 €. Domácnosti získali príspevky na 872 tepelných čerpadiel a 377 kotlov na biomasu

25.05.2018

24. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvadsiate štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, uzatvorené 25. 5. 2018 o 15. h. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 4 000 000 €.

24.05.2018

K dispozícii je ešte milión euro. Aj po dvoch dňoch je 24 . kolo je stále otvorené

Dvadsiate štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je naďalej otvorené. Je to jedno z posledných kôl pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý tento rok končí.

22.05.2018

24. kolo Zelenej domácnostiam je otvorené aj po hodine od spustenia

Dvadsiate štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Aktuálne kolo trvá 72 hodín, naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

20.04.2018

V 23. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1 374 poukážok

V 23. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 374 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 718 slnečných kolektorov, 563 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu.

17.04.2018

23. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvadsiate tretie kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 3 000 000 € bola prekročená.

12.04.2018

V máji bude vyhlásené samostatné kolo pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu

V prvom polroku 2018 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ešte tri kolá projektu Zelená domácnostiam pre zariadenia na výrobu tepla s celkovou alokáciou 8,1 milióna €. Májové kolo bude určené špeciálne pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

12.04.2018

V 22. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 584 poukážok

V 22. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 584 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 150 bez využitia elektrickej akumulácie.

10.04.2018

22. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

Dvadsiate druhé kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 650 000 € bola prekročená.

späť hore